Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
“EDUKACJA”

Rady Pedagogiczne

Poradnia „Edukacja” oferuje przeprowadzenie tematycznych szkoleniowych rad pedagogicznych oraz szkoleń i warsztatów.

Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w szkoleniu pracowników placówek oświatowych.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, seksuologii, dietetyki, emisji głosu i przetwarzania słuchowego, terapeutami uzależnień oraz mediatorami, a także specjalistami w wielu innych dziedzinach.

Na naszej bogatej liście tematów znajdą państwo między innymi zagadnienia związane z:

  • doskonaleniem pracy nauczyciela;
  • doskonaleniem umiejętności pracy z uczniem, w tym uczniem zdolnym i uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
  • przeciwdziałaniem przemocy w szkole, sposobami rozwiązywaniem konfliktów w środowisku szkolnych; zachowaniami aspołecznymi;
  • doskonaleniem osobistym nauczyciela - higiena pracy głosem, retoryka, umiejętności autoprezentacji, problemami wypalenia zawodowego;
  • uzależnieniami i uwikłaniem w sieci (uzależnienia od Internetu, gry komputerowe, dostęp dzieci do pornografii);
  • prawne aspekty pracy nauczyciela np.: prawa człowieka – ucznia; prawa nauczyciela  - ochrona dóbr osobistych, prawo pracy

oraz wiele innych tematów przygotowanych specjalnie dla państwa, uwzględniających państwa potrzeby, według wymagań i oczekiwań.

Nasza oferta jest stale poszerzana i z całą pewnością jesteśmy w stanie przygotować propozycję również dla Państwa.

Zachęcamy do skontaktowania się z panią Agnieszką Dzierżanowską organizatorką szkoleń:

Telefon 22 864 00 90;   606 253 800        Faks 22 865 14 20         codziennie od 9-ej do 12-ej